PREDLAGALI SMO GA SLOVENCI

Ljudje že dolgo dobro vemo, da brez čebel tudi življenja na našem planetu ne bo več. Prav njim pripisujemo zasluge za zagotavljanje hrane, samo z njihovo pomočjo lahko gradimo trajnostno kmetijstvo in  biotsko raznovrstnost, brez njih tudi ni mogoče ohranjanje  okolja. Če bomo znali zaščititi čebele, bomo tako dolgoročno prispevali k zmanjševanju revščine  in lakote ter k ohranjanju zdravega okolja ter biodiverzitete. Slovenci smo čebelarski narod. Kar vsak dvestoti Slovenec čebelari; čebelarstvo pa je pomembna kmetijska dejavnost, ki ima dolgo in bogato tradicijo.

Čebelarska zveza Slovenije je želela pomen zavedanja o pomenu čebel za človeštvo prenesti v svet. Od leta 2014 si je prizadevala za razglasitev svetovnega dneva čebel.

Generalna skupščina Združenih narodov je 2017 sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Dan je od takrat posvečen dejavnostim, s katerimi strokovnjaki opozarjajo na pomembnost ohranjanja čebel in pomen čebel za preživetje človeka. Podatki OZN namreč kažejo, da je od opraševanja odvisna kar tretjina vse pridelane hrane.  Čebele namreč poskrbijo, da kar tretjina vseh rastlin, ki jih človeštvo uporablja za hrano, sploh rodi.

Razstava Slovenskega etnografskega muzeja »Kjer so čebele doma«2018-2019

Slovenija je v svoji pobudi predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo razmnoževati, obenem pa je potreba po opraševanju največja. Na južni polobli je tedaj jesen, čas spravila čebeljega pridelka. 20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva – v svojem času je bil eden največjih strokovnjakov in prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu (cesarica Marija Terezija ga je imenovala za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju).

Svetovni dan čebel pa je tudi dan, ki se mu z veliko hvaležnosti poklonimo tudi v našem podjetju. Na ta dan se vedno znova zavemo, kako zelo smo priviligirani, ker nam narava dovoli uporabljati eno njenih največjih dragocenosti –  med. Z oblogami za zdravljenje ran z medicinskim kostanjevim medom Vivamel, smo že dokazali, da je mogoče tudi na tako zahtevnem področju, kot je medicina, z uporabo tisočletnih znanj o naravnih dobrinah dosegati vrhunske rezultate.